Takım oluşturma özellikleri ve avantajları

Takım oluşturma özellikleri ve avantajları / Çalıştığım

Ekip Oluşturma, bir grup içindeki kişilerarası ilişkileri geliştirmek için yüksek performanslı ekipler oluşturabilecek faaliyetlerin aranmasından oluşur. Bu nedenle, Askeri birliklere veya spor takımlarına ek olarak, şirketlerin organizasyonel gelişiminde yaygın olarak kullanılan bir araçtır..

Bu kavramın kökenleri 1920'lere ve 1930'lara dayanmaktadır., Psikolog William McDougall, çalışma ortamlarında takım duygularının önemi hakkında konuşmaya başladığı "Grup zihni" adlı kitabını yayınladığında.

Yüksek performanslı ekipler nelerdir?

Bazı durumlarda, bir şirket içindeki çalışma ekipleri beklenen etkinlik düzeyiyle çalışmaz, istenen sonuçların elde edilenlerden ayrılması. Genellikle üyeleri arasındaki ilişki eksikliği veya rolleri iyi tanımlanmadığından veya amaçlarını bilmediğinden dolayıdır..

Bu durumun bir sonucu işyerinde düşük verimlilik ve bir dizi örgütsel sorun, Bu, iş arkadaşları arasında bile çatışmalar yaratabilir. Bu sorunlarla karşı karşıya kalındığında, Ekip Oluşturma ile yüksek performanslı ekip oluşturma fikri doğuyor. Optimum uygulaması, çalışma ekibinde yüksek düzeyde sonuç ve büyük memnuniyet ve motivasyon sağlayabilir.

Ekip Binasının anahtarlarından biri ekibi birleşik ve en başından beri düzenli bir şekilde tutmaktır..

Ekip Binası nasıl uygulanır??

Takım Oluşturma tekniklerini kullanarak yüksek performanslı bir takım oluşturmak kolay bir iş değildir, ancak sonuçları çok olumludur.. İlk adım, tanımlanmış ve akıllı bir işe alım ve seçme politikasına sahip olmak olacaktır.. Bu sayede çalışma ortamındaki her pozisyon için en yetkin bireyleri bulabiliriz. Ek olarak, en iyisi olmanın yanı sıra, bir ekip oluşturma yeteneğine sahip olmaları önemlidir..

Öte yandan, bu çalışma grubunun başında bir liderin olması şarttır. Bu, gelecek için bir vizyonla mükemmel bir çalışma kapasitesine sahip olmalı ve insan kalitesine saygı duymalıdır. ayrıca, Liderin ekip üyelerinin geri kalanıyla empati kurması çok önemli olacak..

Liderin görevleri arasında vurguladıkları:

  • Takımın hedeflerini açıkça işaretleyin.
  • Hedeflerin kapsam seviyesini ölçmek için bir sistem tanımlayın.
  • Verimli bir iletişim ve organizasyon sistemi kurmak ekip üyeleri arasında.
  • Ekip içindeki karar verme ve problem çözme prosedürlerini tanımlayın.
  • Personel yönetim sistemlerini geliştirmek, işe alım, eğitim ve motivasyon gibi.

Katılımcı etkinlikler yoluyla Takım Oluşturma Geliştirme

Ekip Oluşturmayı uygulamak ve meslektaşları arasındaki ilişkiyi teşvik etmek için en yaygın yöntem çeşitli etkinliklere katılmaktır. Bu şekilde, onları birleştiren bağları besleyebilir ve yeni iletişim kanalları açmalarını sağlayabiliriz..

Ekip üyeleri arasında güçlü bir ilişki daha iyi sonuçlar, daha fazla verimlilik ve daha etkili ve daha dayanıklı bir çalışma ortamı sağlayacaktır..

Genelde, çalışma arkadaşlarınızı tanıdığınız insanlar olarak tanımlarsınız, ancak arkadaş olarak düşünmeyin. Bu nedenle, çalışma ortamının ötesine geçen etkinliklere veya faaliyetlere katılmak, tahvil yaratmaya yardımcı olabilir Tüm çalışanların entegrasyonunu ve takım içerisindeki rahatlıklarını geliştirmek.

Bu tür uygulamalara güzel bir örnek birlikte yolculuk yapmaktır. Bu şekilde, çalışanlar herkesin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak şekilde birbirlerini daha iyi tanıma ve konuşma zamanına sahip olacaklar..

Başka bir seçenek, üstesinden gelinmesi gereken zorlukları içeren etkinliklerle bir etkinlik düzenlemek olabilir.. Bir çeşit gymkana Bu, her ekip üyesinin problem çözme becerilerini kullanabileceği etkinlikleri içerir. Grubun yararına eğlenceli bir bağlamda. Bu, meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirebilir ve herkesin ekip içindeki kendi rolünün farkında olmasının yanı sıra başkalarının değerinin ve birlikte çalışmanın öneminin farkında olmalarını sağlayabilir.

Toksik bir arkadaşın etkisinden nasıl kaçınılır? Yaşamınızı imkansız kılan toksik bir arkadaşınız varsa, onu tanımlamanın ve olumsuz etkisinden uzaklaşmanın anahtarı burada