Ekip Oluşturma nedir ve ne yararları var

Ekip Oluşturma nedir ve ne yararları var / Kuruluşlar, İnsan Kaynakları ve Pazarlama

Takım çalışması en önemli yeterliliklerden biridir işlerin çoğunluğundaki bir işçinin ve bu kapasiteye olumlu yönde değer veren birçok kuruluşun olmasının nedeni budur. Bir şirketin ortak hedeflerini ortak ve eşgüdümlü olarak etkin bir şekilde takip etmek ve takip etmek için, bireyler ekip olarak gruplardan daha fazla çalışmalı.

İyi bir iletişim, eşgüdüm, tamamlayıcılık (bireysel güçleri karıştırır), 5 "C" olarak adlandırılan güven ve bağlılık ile etkili bir ekip elde edilir. Takım çalışması yaratıcılık ve öğrenmeyi destekler, stresi azaltır, işçilerin performansını ve bunun sonucunda şirketin performansını geliştirir.

Ve ... Bu avantajları ekibimiz için nasıl alabiliriz?? Ekip Oluşturma iyi bir seçenek.

  • İlgili makale: "Takım çalışmasının 5 yararı"

Ekip Binası Nedir??

Ekip Oluşturma, ekip oluşturmaya yönelik bir dizi faaliyet olarak tanımlanabilir; Katılımcılar arasındaki ilişkileri geliştirmek, grup uyumu, problem çözme, karar verme Çatışmaların ve takımın performansını etkileyen diğer hususların çözümü.

Yani, spor, öğrenci, iş, askeri, diğerleri arasında yüksek etkili ekipler oluşturmayı amaçlayan bir grup insan için bir eğitimdir..

Ekip Oluşturmanın şirketler için faydaları

Bu müdahalenin en uygun olduğu alanlardan biri de şirkettir. Peki, Ekip Oluşturmanın bu alandaki faydaları nelerdir? İlerleyen satırlarda sizi göreceğiz.

1. İşçilerin motivasyonunu arttırın

Çalışanların motivasyonu, iş hedeflerine ulaşma konusunda en önemli psikolojik değişkenlerden biridir. ancak Şirketin iyi çalışması için sadece önemli değil, aynı zamanda işçilerin refahı için: mesleklerinde motivasyonu yüksek çalışanlar işlerinde daha mutlular.

Motivasyon, bir hedefe ulaşmak ve bir ihtiyacı karşılamak amacıyla davranışları başlatır, yönlendirir ve sürdürür. Harekete geçmemizi ve hareket etmemizi sağlayan bir güçtür ve olumsuz ya da daha az elverişli durumların üstesinden gelmek için anahtardır..

Takım Oluşturma kimlik duygusu ve gruba ait olma, Bu da ortak hedeflere ulaşma motivasyonunu arttırmaktadır. Yaygın olarak takım ruhu olarak bilinen şeydir ve bir şirketin başarısı üzerinde büyük etkisi vardır..

İlgili makale: "Motivasyon türleri: 8 motivasyon kaynağı"

2. Geliştirilmiş iletişim

İletişim, şirketin ortamında anahtardır ve düzgün çalışması ve gelişmesi için esastır. Etkili iş iletişiminin etkilerinden bazıları şunlardır: Çalışanları motive ve bağlı tutmak, kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamak ve elbette, şirketin rekabet gücünü artırmak.

Ekip Oluşturma dinamikleri, çalışanlar arasındaki kişisel iletişimi geliştirir ve aralarındaki duygusal etkileşimi arttırır, çünkü işin ötesine geçen bir bağlantı kurar..

3. Çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek

Ve iletişimdeki gelişme, elbette, işçilerin kişilerarası ilişkilerinde de bir iyileşme sağlıyor, meslek sağlığı üzerinde çok olumlu bir etkisi olan ve buna bağlı olarak aidiyet, bağlılık ve bağlılık duygusunu destekliyor. organizasyon ile.

Aslında, bilimsel çalışmalar işçiler arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir hastalık izni sayısını bile azaltır bir şirkette ortaya çıkabilir.

4. Stresi azaltmaya ve önlemeye yardımcı

Araştırma ayrıca, çalışma ortamındaki olumlu ilişkilerin ve meslektaşların desteğinin stresi azaltmaya ve stresi önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ve Robert Karasev'in "Talep-Kontrol-Sosyal Destek Modelinde" önerdiği gibi, bu son değişken stresin ortaya çıkmasında arabulucu bir faktör olarak hareket eder ve işçiler üzerindeki etkisini azaltabilir..

Ekip Oluşturma, bir ekibin birleşik hissetmesi için anahtar olduğundan, uygulaması, işçilerin refahını olumlu yönde etkiler. şirketin ilerlemesini etkiler.

  • İlgili makale: "İş stresi azaltmak için 8 temel ipucu

5. Çalışanlar arasında güven ve işbirliğini geliştirir

Çalışanlar arasındaki ilişkinin gelişmesi için güven olması esastır. Bu ekip çalışmasının anahtarıdır. Ekip Binası ile, çalışanların iş rutin dışında deneyimleri var Çalışma ekibinin performansını etkileyen aralarında güven ve işbirliğini destekleyen.

6. Takım yaratıcılığını arttırın

Ekip Oluşturma ile yapılan müdahale sayesinde çalışanlar arasında ortaya çıkan sinerji, yaratıcılığı ve problem çözmeyi de etkiliyor. Takım Binası sadece ekip için değil aynı zamanda işçiler için de büyümeye neden oluyor, kişisel potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak. Takım, üyelerinin toplamından daha fazlasıdır..

7. Gelişim alanlarını analiz etmeyi ve düzeltmeyi sağlar

Bu dinamikler iyi gelişmişse, çalışanlar arasındaki ilişkiyi analiz etmek mümkündür (örneğin, iletişim sorunları olup olmadığını bilmek) ve grubun kendi bilgisini ve onun güçlü ve zayıf yönlerini bilmek mümkündür..

Bu analiz sayesinde, harekete geçmek için ne üzerinde çalışılacağını bilmek mümkündür ve böylece çalışma ortamını etkileyen ve şirketin iyi çalışmasını engelleyen faktörleri düzeltin. Bu anlamda, Ekip Kurma faaliyetleri, çalışanların örgütsel beceriler, liderlik veya iletişim gibi yeni beceriler ve yeterlilikler geliştirmek için iyi bir fırsat olabilir.

8. Çalışma ortamını iyileştirin

Zehirli bir çalışma ortamı çalışanların refahına engel olsa da, çalışma ortamı olumlu olduğunda çalışanlar çalışmalarından daha fazla zevk alır ve sonuç olarak performansları artar. Buna istinaden, iletişim kurma ve kişilerarası ilişkileri destekleyerek, Ekip Oluşturma, çalışma ortamını iyileştirir; şirketin verimliliğini etkiler.

Mensalus Enstitüsü: Takım Oluşturma Uzmanları

Şirketiniz Barselona'da ise ve yukarıdaki noktalardan yararlanmak istiyorsanız, Barselona şehrinde bulunan bir Psikoloji kliniği olan Mensalus Institute, Team Building'de uzman bir ekibe sahip.

Sektörde 35 yıldan fazla deneyime sahip olan bu merkez, şirketler için farklı boş zaman eğitimleri düzenler. güven, iletişim, entegrasyon veya liderlik gibi iş takımlarının performansını etkileyen bazı değişkenleri artırmak ve iyileştirmek amacıyla.

Eğer Mensalus ile iletişime geçmek istiyorsanız, bu linkte bulacağınız iletişim bilgileri ile bunu yapabilirsiniz..