Bebek Apgar testi uygulama modu ve kriterleri

Bebek Apgar testi uygulama modu ve kriterleri / Eğitim ve gelişim psikolojisi

Apgar testi henüz yeni doğmuş bebekler için geçerli bir testtir. Tıbbi yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için beş büyük alanda fiziksel durumunuzu değerlendirmekten ibarettir..

Bu yazıda anlatacağız Apgar testinin beş kriteri ve uygulama şekli. Yararlı bir test olmasına rağmen sonuçlarının yüzeysel olduğunu ve diğer sınavlarla daha derinlemesine tamamlamanın önemli olduğunu unutmamak gerekir..

  • Belki ilginizi çeker: "Bebeklerde mizaç türleri: kolay, zor ve yavaş"

Apgar testi nedir??

Bebeğin farklı stimülasyon türlerine normal tepki gösterip göstermediğini ve sinir sisteminizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için doğumdan hemen sonra değerlendirme testleri yapmak çok yaygındır..

Apgar sınavı en popüler yenidoğan değerlendirme yöntemlerinden biri. Bebeğin beş ilgili işlevini veya özelliğini bilgilendirici düzeyde gözlemlemekten oluşur: ten rengi, kalp atış hızı, refleks irritabilitesi, kas tonusu ve solunum. Adı, yaratıcısı, obstetrik anestezi uzmanı Virginia Apgar'dan geliyor..

Bu testin amacı, bebeğin maruz kaldığı perinatal stresin derecesini, tıbbi yardıma ihtiyacı olup olmadığını veya dış yardım olmadan hayatta kalabileceğini değerlendirmek ve bu beş kriteri temel referans olarak değerlendirmektir..

Yenidoğanların durumunu değerlendirmek için kullanılan diğer testler; duruş, kendiliğinden hareketler veya yüz ifadelerini de değerlendiren Prechtl testidir ve Brazelton Yenidoğan Davranış Değerlendirme Ölçeği, kriterleri sosyal etkileşimi, kas kapasitesini, uyanıklığın kontrolünü ve strese verilen fizyolojik yanıtı içerir.

  • İlgili makale: "Çocukluğun 6 aşaması (fiziksel ve psişik gelişim)"

Yönetim modu

Apgar testi, doğumdan bir dakika sonra tıbbi veya hemşirelik personeli tarafından uygulanır ve yine beş dakikalık teslimattan sonra olur. Bu şekilde, bebeğin durumu hakkında genel ve hızlı bir fikir edinebilirsiniz, ancak bu test tarafından sağlanan bilgiler yalnızca belirgin komplikasyonlar tespit ettiğinden sınırlıdır..

Bahsettiğimiz beş değişken (ve bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak tanımlayacağımız) 0'dan 2'ye puanlanır; Asgari değerlendirme, bu alanda çok ciddi sorunların varlığının bir göstergesi olsa da, 2 normal ve sağlıklı bir işleyişe işaret ediyor.

En fazla 2 ile puanlanabilecek beş kriter olduğundan, nihai sonuç her zaman 0 ile 10 arasında olacaktır.. Genel skor ne kadar yüksek olursa, bebeğin fiziksel durumu o kadar iyi olur; 4 yaşından küçükse, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak, 4 ila 7 yaş arasında ise daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerekecektir..

Apgar sınav kriterleri

Apgar testi ile analiz edilen alanlar yenidoğanların temel fizyolojik tepkilerinin temsili bir örneğini oluşturmaktadır. Global bir değerlendirme elde etmek için her bir kritere puanlar eklense de, değişkenlerin herhangi birinde 0 ve hatta 1 olması çocuğun fiziksel problemleri olduğuna dair önemli uyarı işaretleri olabilir..

"Apgar" terimi ölçütlerin kısaltmasıdır. İngilizce’de, testin asıl dili, İspanyolca’da da yaklaşık bir çeviri ile elde edilebilse de: A görünüm (veya "görünüm"), Nabız P ("darbe"), Gestülasyon G ("yüz buruşturma", Kelimenin tam anlamıyla "yüz buruşturma"), aktivite A ("etkinlik") ve solunum R ("solunum") anlamına gelir..

1. Ten rengi (Görünüm)

“Görünüm” kriteri bebeğin cildinin rengini ifade eder. Normal ton 2 ile puanlanır; Ekstremitelerdeki mavimsi bir renk 1 ile değerlendirilirken, tüm vücut soluk ve mavi bir görünüme sahipse, sonuç 0 olur..

2. Kalp atış hızı (Nabız)

Kalp atış hızı steteskop kullanılarak değerlendirilir. Kalp atış hızının yeterli olduğu düşünülüyor dakikada 100 atışı aştığında; Frekans düşük olduğunda 1 verilirken, kardiyak aktivitenin tespit edilmediği durumlar için 0 ayrılmıştır.

3. Refleks sinirlilik (El hareketi)

Refleks irritabilite kriteri (kısaltmadaki "gestülasyon"), bebeğin bir tutam gibi rahatsız edici fiziksel uyaranlara tepkisini ölçer. 0, refleks irritabilitesinin olmadığını, 1, kaşlarını çatmak veya ağlamak gibi zayıf hareketlerin varlığını gösterir ve 2, öksürme, hapşırma veya yüksek sesle ağlama gibi enerjik tepkileri içerir..

4. Kas tonusu (Etkinlik)

Bu durumda, 2 puan verildiğinde kas tonusu yüksek ve bebek aktif olarak hareket ediyor. A 1 kas aktivitesinin zayıf olduğu ve 0'ın kas sisteminin gevşeklik ve gevşeklik durumunda olduğu anlamına gelir..

5. Solunum çabası (Solunum)

Bu kritere göre 2 puan, bebeğin normal şekilde ağladığını gösterir. Solunumunuz yavaşsa veya düzensizse, 1 atanır, 0 ise kendi başınıza solumadığınız anlamına gelir..