psikofarmakoloji

Zopiklon kullanımı, etki mekanizması ve yan etkiler

Son yıllarda Z ilaçları popüler hale gelmiştir, uykusuzluk için tercih edilen tıbbi tedaviler olarak benzodiazepinlere rakip olan bir tür hipnotikler....

Ziprasidone kullanır ve bu ilacın yan etkileri

Antipsikotikler veya nöroleptikler, bazen başka terapötik endikasyonlara sahip olmalarına rağmen, şizofreni gibi psikotik sorunların tedavisinde kullanılan psikotropik ilaçlardır.. Benzer etki...

Vortioksetin kullanımı ve psikofarmasötiklerin yan etkileri

Psikiyatrik veya psikolojik ilaçlar, farmakolojik tedavilerin geri kalanı gibi mükemmel değildir. Bu nedenle, ilaç alanındaki araştırmalar yalnızca daha etkili ilaçları...

Viloxazine kullanımları ve bu ilacın yan etkileri

Hem psikolojik hem de fiziksel her türlü hastalık ve rahatsızlıkla mücadele için yeni ilaçların yaratılması, herhangi bir ilacın piyasaya sürüldüğü...

Vilazodona (antidepresan) kullanımları ve yan etkileri

Farmakolojik tedavilerin özelliklerinden biri, tüm hastalarda her zaman aynı şekilde davranmamalarıdır. Bu nedenle, her bireyin özel ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen çok...

Venlafaksin kullanımları, yan etkileri ve önlemleri

Depresif ya da endişeli semptomları olan bozukluklar ve koşullar olduğu kadar, neredeyse antidepresan ilaç türleri ve alt tipleri de vardır....

Kötü hatıraları yok etmek için bir ilaç

2013 yılında, bazı üniversitelerin işbirliği ile Basel Üniversitesi tarafından teşvik edilen iddialı bir araştırma projesi görünüşte bulmaya hizmet etti. Anıların...

Trimipramin kullanımları ve bu antidepresanın yan etkileri

Trimipramin, bazı psikosomatik bozuklukların yanı sıra, uyku ve anksiyete bozuklukları durumunda da reçetelenmesine rağmen, çoğunlukla depresif rahatsızlıkları tedavi etmek için...

Trifluoperazin kullanımı ve bu antipsikotik ilacın yan etkileri

Trifluoperazin, şizofreninin bazı belirtilerini tedavi etmek için reçete edilen bir ilaçtır. Bunun nedeni, dopamin salınımını düzenleyen mezolimbik yolaklar üzerinde önemli...