Araştırmalar şizofrenide sekiz genetik mutasyonun tezahürü olduğunu buluyor

Araştırmalar şizofrenide sekiz genetik mutasyonun tezahürü olduğunu buluyor / neuroscıences

Bilim adamları toplamda Şizofreni muzdarip olma riskini artıran 42 grup genetik varyasyon. Resmi pozisyon ile dünye aykırı olan şizofreni, tek bir hastalık gibi görünmüyor, aksine, her biri farklı semptomatolojik tabloları olan, farklı genetik yapıdaki sekiz hastalık grubudur..

Şizofreni: Yeni kanıtlar bunun nedenini gösteriyor

Şizofreni muzdarip olma riskinin% 80'inin genetik kalıtımla belirlendiği, ancak araştırmacıların bu duruma neden olan genleri ayırt edemedikleri bilinmektedir..

Washington'daki St Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan son çalışmada, 4.000'den fazla şizofreni hastasının genetik etkileri incelenmiş ve sekiz farklı şizofreni çerçevesine neden olan farklı gen gruplarının keşfedildiği keşfedilmiştir..

C. Robert Cloninger’e göre,

"Genler kendi başlarına hareket etmiyorlar, müzikal bir orkestra gibi çalışıyorlar. Çalışma şeklini anlamak için, sadece orkestranın üyelerini ayrı ayrı bilmek değil, aynı zamanda etkileşim hallerini de bilmek gerekiyor.".

Grupta ayrı olmaktan daha agresif

Dr. Cloninger ve araştırma ekibi, şizofreni hastaları ve sağlıklı insanlarda bazı spesifik genetik materyal çeşitleriyle eşleşti. Halüsinasyonlardan veya sanrılardan muzdarip bazı hastalarda, bilim adamları genetik özellikleri araştırmış ve her birinin semptomatolojisi ile eşleştirmişlerdir. Spesifik genetik değişiklikler birbirleriyle etkileşime girerek şizofreniden muzdarip olma ihtimalinin% 95'ini oluşturur. Genetik olarak farklı sekiz hastalıktan her birinin kendine özgü semptomları vardır.

Başka bir denek grubunda, düzensiz dilin,% 100 şizofreni geliştirme olasılığına yol açan bir grup DNA değişimiyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır..

Her ne kadar bireysel genler şizofreni gelişimi ile zayıf bağlara sahip olsalar da, bazı genetik gruplar araştırmaya göre% 70 ile% 100 arasında yüksek bir şizofreni riski taşır..

Bu veriler, bu genetik değişikliklerden muzdarip insanların hastalığın gelişmesini engellemenin zor olduğu fikrini pekiştirmektedir. Toplamda, şizofreni acı riskini artıran 42 gruba kadar genetik değişiklik grubu keşfedildi.

Yeni yaklaşım

Washington Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü ve çalışmanın yazarı olan Dragan Svrakiç, "Önceki araştırmada, bilim adamları, bireysel genler ve şizofreni arasındaki ilişkileri bulmaya çalıştılar" diyor. "Çeşitli çalışmalar bir dernek tanımladı ve çürütmek zordu. Şizofreni araştırmalarında bir sonraki mantıksal adım, genlerin izolasyonda etki etmediğini, ancak hastalığa neden olan yapı ve beyin fonksiyonlarını değiştirerek birlikte çalışıp çalışmadığını kontrol etmek oldu ”.

Svrakiç, bunu yalnızca araştırmacılar yaptığında savundu Genetik değişiklikleri ve hastaların semptomatolojisini gruplar halinde kategorize edebildi, belirli spesifik genetik varyasyon gruplarının, belirli semptom türlerine neden olarak birlikte hareket ettiklerini fark ettiler..

Araştırmacılar hastaları, fikirlerini ve düşüncelerini düzenleyen sorunları, inisiyatif eksikliği veya duygu ile düşünce arasındaki kopukluk gibi semptomlarının türüne ve yoğunluğuna göre ayırdılar..

Sonuçlar, semptomatolojik profillerin, belirli genetik koşulların sonucu olan nitel olarak farklılaştırılmış sekiz hastalığın ürünü olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, bu yeni bulguların, psikiyatrik olmayan bir yapıdaki diğer karmaşık bozuklukların genetik veya edinilmiş nedenlerini anlama yaklaşımını değiştirebileceğini söyledi..

Uzmanlar, bu sonuçların şizofrenide daha iyi tanı ve tedavi yapılmasının önünü açabileceğini umuyorlar.