Sosyal fobi testi bu semptomların var mı?

Sosyal fobi testi bu semptomların var mı? /

İnsan doğası gereği çok hassastır, yani içe dönük ve dışa dönüklükler arasında kişilik farklılıkları olsa da, zaman zaman insan ve sosyal temastan zevk alırız. Anksiyete veya sosyal fobi, tam tersi olarak karakterize edilen psikolojik bir hastalıktır, sosyal fobisi olan bir kişi, birçok insanın olduğu ve çok fazla arkadaşlık bağı kurmak için gerekli sosyal becerilere sahip olmayan olaylarda genellikle çok kötü zamanlar geçirir..

¿Endişe veya sosyal fobinin olabileceğini düşünüyor musun? Bu içinde sosyal fobi envanteri, Sosyal kaygının hangi seviyeye sahip olduğunu ve bir psikoloğa gitmenin gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz. Bu test bir Watson ve Friend'in Sosyal Anksiyete Ölçeğinin uyarlanması (Sosyal Kaygı ve Tehlike Ölçeği, SADS).

Bu testlerde elde edilen sonuçlar gösterge niteliğindedir, çünkü tanı her zaman profesyonel bir psikolog tarafından yapılmalıdır..