İş liderliği türleri

İş liderliği türleri / Yönetim ve iş organizasyonu

Liderlik, aynı projenin bir parçası olarak ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yapan farklı insanlardan oluşan bir ekibin liderliği için önemlidir. Liderlik doğuştan değildir, deneyim pratiğinde mükemmeldir. Sonuç olarak, her profesyonel kendi olma biçimine dayanan bir liderlik modelini kişiselleştirir.. ¿İşlevlerinizin uygulanmasında size ilham verebilecek en sık kullanılan stiller hangileri? Psikoloji-Online'da işletme liderliği türlerini neler listeledik.

Ayrıca ilginizi çekebilir: Goleman Index'e göre liderlik stilleri
  1. Psikolojiye göre liderlik türleri
  2. Şirkette katılımcı liderlik
  3. Şirkette dönüşümsel liderlik
  4. İş liderliği türleri: lider koç
  5. Lider mentor
  6. Şirkette karizmatik liderlik
  7. Şirkette iyimser liderlik

Psikolojiye göre liderlik türleri

Liderliği bir grup insanı yönetme ve motivasyonlarını ortak bir amaca yönlendirme yeteneği olarak tanımlıyoruz. Tüm bireylerin lider olma potansiyeli var. Ancak, farklı liderlik türleri ve stilleri var..

İş liderliği türleri hakkındaki bu makaleyi okumaya başlamadan önce, sonuçlarla aşağıdaki liderlik testini yapmanızı öneririz. Ayrıca, bu testte Goleman’a göre liderlik tarzınızı bulabilirsiniz..

1. Şirkete katılan liderlik

Bu rolü benimseyen lider, ekibe, sonuçların sürekli iyileştirilmesini amaçlayan bir tarzla ekibe ilham verir. örgütsel iklim çalışanlara ses verir.

Değer kazandığımız bir çalışma ortamı yaratın. Bu nedenle, bu bir metodolojidir. İntegral katılımını güçlendirir Ekip üyelerinin Bunun, organizasyon şeması içinde farklı pozisyonlarda yer alanların fikirleri ve bakış açılarıyla evrim potansiyelini besleyen organizasyon üzerinde yapıcı bir etkisi vardır. Buna karşılık, bu olasılık, seslerinin dikkate alındığı bir alanın parçası olduklarını düşünen işçilerin içsel motivasyonunu da arttırıyor..

2. Şirkette dönüşümsel liderlik

Dönüşümsel lider kimdir takım üyelerini motive eder En iyi versiyon haline gelmek için, bu etkiyi sadece kelimelerle değil, örnek olarak da üretiyoruz. Bu şekilde, bir ekibin üyeleri bu mentorun örnek niteliğindeki ve takdire şayan davranışlarını modellemektedir. Çalışanlar, örgütlenme kültürüne bağlılık ve katılım düzeyinde daha büyük bir uyum kazanır. Bu tür liderlik, değişimin motoru olarak insana değer verir. Dönüşüm bir ekibin kalbine ulaştığında, sonuçlar da iyileşir.

3. İş liderliği türleri: lider koç

Sektördeki en seçkin profillerden bir diğeri lider koçu. Organizasyonda yapıcı bir değişim arayışında bulunabilme yeteneğine ve yaratıcılığına sahip olan bir kişi bu sistemin bir parçası olan aktörleri, bu evrimin getirebileceği kâra odaklanarak bu amaca katkıda bulunur..

antrenörlük aktif dinleme, bilinçli varlık, güçlü sorular, uygunluk, iddialı iletişim ve teşvik edici hedeflerin tanımlanması yoluyla bu liderlik tarzının hammaddesi olur. Antrenör lideri, mevcut durumu istenen durumdan ayıran mesafeyi gözlemler. İki nokta arasındaki mesafe bir planlama ile bağlanır.

4. Lider mentor

Bunun doğru odağı liderlik tarzı Görevinden, öğretme, eğitim ve pekiştirmeyi paylaşarak diğerlerini öğrenme sürecinde yönlendiren profesyonelin deneyimine değer verir. Becerilerin, becerilerin, kaynakların ve yetkinliklerin geliştirilmesiyle, o ekibin üyelerinin özerkliğini ve potansiyelini beslemek için sürekli bir destek süreci sunan bir kişidir. Ortak çalışanlar, mentor liderlerini karar almada güven ve yakınlığa ilham veren bir öğretmen olarak gözlemler..

5. Şirkette karizmatik liderlik

Bu tip lider, mükemmelliği sayesinde ilk kişide karizmayı temsil eder. iletişim becerileri sözel ve kurumsal. Günlük çalışmaya bir coşku, motivasyon ve bağlılık mesajı iletir. Bu karizma, çevrede hayranlık uyandıran bir tepki üretiyor. Bu hayranlık, organizasyon için rekabet avantajı sağlayan değişim stratejilerinin geliştirilmesine katılanlar için bir tanıma uyarıcısıdır. Aynı zamanda, insani ve sosyal beceri bakış açısına göre, karizmanın bu şekilde tanınması, işbirlikçilerin duygusal olarak yakın ve geleceklerini düşündükleri bir liderle bağlantı kurmasını sağlar..

Karizmatik lider, yeteneklerini ortaya koyan profesyoneldir. empati ve sempatinin. Ancak, ek olarak, kendi etkileriyle ve ekibin etkisiyle yeni bir gerçeklik yaratmaya çalışan proaktif liderlerdir.. ¿Karizmatik liderlik riski nedir? Başkalarının liderin sahip olduğu vizyonu zaman içinde belirli şartlardan ve çalışma faktörlerinden değişebilir. Bu nedenle, çalışanlar bu kişinin sahip olduğu imajla ilgili görüşlerini değiştirirse, bu karizmanın tanınmasını da şartlandırabilir..

6. Şirkette iyimser liderlik

Kişisel olarak gelişmek için bir çalışma ortamı idealini hayal ettiğinizde, sadece işin özünde bulunan özelliklerin tanımını değil, aynı zamanda insan faktörünü de hayal etmeniz muhtemeldir. Şirket insanlardan oluşuyor. Sevinç ve mutluluk seviyeleri, yapıcı ve keyifli bir ortamdan artar. iyimser liderlik Her zaman iyimserlik ve gerçekçilik arasında bağlantı kuran bu faktörle ilgilenen kişidir..

düşünme etkileri duygularda ve duygularda. Sırayla, duygusal düzlem harekete yansır. İyimser lider, iyimser bir vizyona sahip olan ve bu hedefe bir eylem planı ile ulaşma yeteneğine inanandır.. ¿Günlük çalışma pratiğinde iyimserlik nasıl gerçekleşir? Örneğin, lider her işçiyi yalnızca mevcut gerçeklikleri perspektifinde değil, aynı zamanda büyüme ve evrim kapasitelerinde de gözlemler. Ekip üyelerinin erdem ve niteliklerinin farkındadır. İyimser lider, işçilerin duygusal maaşını sevinç tohumuyla besleyen bir profesyoneldir.

Bu makale tamamen bilgilendiricidir, Çevrimiçi Psikoloji bölümünde, teşhis koyacak veya tedavi önerecek fakültemiz yoktur. Sizi, davanızı özellikle tedavi etmek için bir psikoloğa gitmeye davet ediyoruz..

Benzer makaleleri okumak isterseniz İş liderliği türleri, Yönetim ve iş organizasyonu kategorimize girmenizi tavsiye ederiz..